Wszystkie wpisy, których autorem jest Robert

Nowy numer

Publisher: Wroclaw University of Economics and Business
Year: 2022
Issue No.: 1(38)
ISSN: 2080-5985
e-ISSN: 2449-9773
Pages: 208
Format: B5
Cover: Paperback

Otwarty dostęp CC-BY-SA 4.0

Effects of Starch Type and Concentration on the Physicochemical, Rheological and Sensory Properties of Bream (Abramis brama L.) Surimi-Based Gels Enriched with β-1,3/1,6-D-Glucans

Grażyna Bortnowska


Potential Benefits and Threads Arising from a Plant-Based Diet

Maria Gąsiewska, Małgorzata Janczar-Smuga


3D Printers for Food Printing – Advantages and Drawbacks of Market Ready Technical Solutions

Joanna Harasym


The Most Commonly Used Diet Supplements for Hair, Skin and Nails in the Opinion of Pharmacy Employees from Different Cities in Poland

Karolina Jachimowicz-Rogowska, Lesya Sowińska, Anna Winiarska-Mieczan, Katarzyna Kolasa, Julia Fabjanowska


Baverage Container Deposit Return System in Slovakia: Insights after One Year of Its Introduction

Małgorzata Agnieszka Jarossová, Katarína Gubíniová


Analiza preferencji konsumentów wobec piw oraz sterowanie smakiem gorzkim piw chmielonych

Dariusz Kikut-Ligaj, Katarzyna Mikołajczyk-Bator, Michał Malak


Risk Analysis of Berry Harvesting in a Blueberry Plantation

Wiesław Michniewicz, Grzegorz Pogorzelski, Tomasz Lesiów


Can You Trust a Box Diet?

Agnieszka Orkusz, Daniela Dobrzyńska


Metodologia testu chi-kwadrat na przykładzie badań ankietowych dotyczących europejskich serów regionalnych

Maciej Oziembłowski, Tomasz Lesiów, Cornelia Šabanagić


Assessment of Consumer Knowledge of Gluten-Free Food

Karolina Piec, Małgorzata Janczar-Smuga


Use of Courgette and Added Citrus Fruit for Jam Production

Sylwia Przybylska, Piotr Przybylski, Damian Krzysztof Lindorf


Informacja o książce: Tomasz Lesiów (red.), Nowe trendy w pracy przewodnickiej

Małgorzata Agnieszka Jarossová