Nowy numer

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2017
Numer wydania: 4(27)
ISSN: 2451-4144
e-ISSN:
Liczba stron: 107
Format: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Biosynteza beta-karotenu i karotenoidów z udziałem drożdży Rhodotorula spp. – przegląd badań / Biosynthesis of beta-carotene and carotenoids by yeast of Rhodotorula spp. – a review
Autor: Ludmiła Bogacz-Radomska, Joanna Harasym


Sales promotion of Slovak food on the Slovak market / Promocja sprzedaży słowackiej żywności na słowackim rynku
Autor: Malgorzata A. Jarossová


Produkcja chleba bezglutenowego wyzwaniem dla współczesnego piekarnictwa / Production of gluten-free bread – a chalange for baking industry
Autor: Urszula Kaim, Joanna Harasym


Znaczenie przypraw w żywieniu człowieka / The importance of spices in human nutrition
Autor: Agnieszka Orkusz, Ludmiła Bogacz-Radomska


Effect of pulsed electric field (PEF) on mass transfer and quality parameters of osmodehydrated fruits – a review / Wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na wymianę masy i jakość owoców odwodnionych osmotycznie – przegląd badań
Autor: Urszula Tylewicz


Recenzja książki autorstwa dr. hab. inż. Tomasza Rokickiego pt. Transport intermodalny w łańcuchach dostaw – uwarunkowania organizacyjne, techniczne i ekonomiczne
Autor: Anna Saniuk