Archiwum

Wegetarianizm i jego odmiany jako alternatywa dla diety tradycyjnej
Paulina Cader, Tomasz Lesiów


Aspekty prawne związane ze stosowaniem substancji słodzących, w tym polioli
Agnieszka Ciekańska, Tomasz Lesiów


Preferencje i zachowania konsumentów na rynku kosmetyków naturalnych
Anna Firek, Joanna M. Dziadkowiec


Wykorzystanie metody przypadku w doskonaleniu jakości produktów żywnościowych oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa
Karolina Gadzała, Tomasz Lesiów


Ocena stanu odżywienia, sprawności fizycznej oraz częstotliwości spożycia produktów spożywczych przez dziewczęta w wieku 16 i 18 lat
Zuzanna Goluch, Jan Korsak


Czynniki kształtujące jakość wina
Jolanta Gut, Małgorzata Krzywonos, Agnieszka Piekara


Rola przekąsek w żywieniu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem przekąsek mięsnych
Tomasz Lesiów, Magdalena Kuchlewska


Wpływ mikronizacji na morfologię i właściwości fizykochemiczne nasion owsa
Jacek Michalski, Wojciech Syska, Lucyna Dymińska, Edyta Kucharska, Jerzy Hanuza


Acerola (Malpigia granatolistna, Malpighia emarginata DC./Malpighia glabra L.) – zastosowanie w żywieniu, profilaktyce zdrowia oraz w pozyskiwaniu substancji o znaczeniu przemysłowym
Remigiusz Olędzki


Ocena wybranych właściwości zalewy solankowej i soku z kiszonych ogórków
Agnieszka Ryznar-Luty, Maciej Szymański


Przekąski mięsne – alternatywa dla przekąsek standardowych
Magdalena Szemiel, Tomasz Lesiów


Rekomendacja monografii pod redakcją Tomasza Lesiowa pt. „Determinanty jakości pracy przewodnickiej”
Beata Meyer


UVA radiation enhancement of ß-carotene yields in Rhodotorula mucilaginosa / Zwiększenie produkcji beta-karotenu w drożdżach Rhodotorula mucilaginosa pod wpływem promieniowania UVA
Autor: Ludmiła Bogacz-Radomska, Joanna Harasym


Colorants in foods – from past to present / Barwniki w żywności – od przeszłości do teraźniejszości
Autor: Joanna Harasym, Ludmiła Bogacz-Radomska


Substytuty mięsa firmy Quorn™ na polskim rynku. Część 1 / Quorn™ meat substitutes on Polish market. Part 1
Autor: Adrian Jankojć, Tomasz Lesiów, Ewa Biazik


Ocena sposobu żywienia mieszkańców domu pomocy społecznej na terenie województwa dolnośląskiego / Assessment of nutrition of the nursing home residents in Lower Silesia
Autor: Agnieszka Orkusz, Bartosz Gorla


Procesy technologiczne i ich wizualizacja na potrzeby zautomatyzowanej linii do wypieku bułek kajzerek / Technological processes and their visualization for automated Kaiser Rolls baking line
Autor: Dariusz Piotrowski, Maciej Wawrzyniak, Edyta Celińska


Congress wort analysis from commercial buckwheat malt mixtures with RSM / Analiza brzeczki kongresowej z komercyjnego słodu gryczanego z wykorzystaniem powierzchni odpowiedzi
Autor: Tomasz Podeszwa, Joanna Harasym, Piotr Czerniecki, Magdalena Kopacz


Top and bottom fermentation beer brewed with commercial buckwheat malt / Piwo górnej i dolnej fermentacji warzone z wykorzystaniem komercyjnego słodu gryczanego
Autor: Tomasz Podeszwa, Joanna Harasym, Piotr Czerniecki, Magdalena Kopacz


Analysis and estimation of the application of selected sweeteners used in food by consumers. Part 1 / Analiza i ocena stosowania przez konsumentów wybranych substancji słodzących w żywności. Część 1
Autor: Anna Rusek, Ewa Biazik, Tomasz Lesiów


Recenzja monografii naukowej Barbary Galińskiej pt. Gospodarka magazynowa
Autor: Andrzej SzymonikRedukcja odpadu wynikającego z błę- dów wizualnych z wykorzystaniem metody DMAIC / Reduction of the waste resulting from visual errors using the DMAIC method
Autor: Magdalena Herter, Tomasz Lesiów


Comparison of the application of marketing communication tools used by organic food producers in Slovakia and Austria / Porównanie stosowania narzędzi komunikacji marketingowej przez producentów żywności ekologicznej na Słowacji i w Austrii
Autor: Malgorzata A. Jarossová, Karina Minďašová


Znakowanie artykułów spożywczych w odniesieniu do alergii i chorób żywienio zależnych na przykładzie piekarni-cukierni „Adar” / Labelling of foodstuffs in relation to allergies and nutritionally dependent diseases on the example of a bakery-confectionery „Adar”
Autor: Roksana Kędzińska, Tomasz Lesiów


Pieczywo jako żywność funkcjonalna na przykładzie produktu piekarni-cukierni „Adar” / Bread as functional food on the example of bakery-confectionery „Adar” product
Autor: Natalia Rajewska, Tomasz Lesiów


Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany jakości podczas przechowywania pasztetów z odścięgnionego mięsa drobiowego / The influence of type of thermal treatment on changes in quality of pâtés from desinewed poultry meat during storage
Autor: Dominika Tolik, Mirosław Słowiński, Katarzyna Desperak


Ocena wartości energetycznej i od- żywczej diet szpitalnych na podstawie jadłospisów dekadowych / Evaluation of the energy and nutritional values of hospital diets on the basis of decade menus
Autor: Marta Tymoszuk, Agnieszka Orkusz


Podręcznik Technologia gastronomiczna pod redakcją Ewy Czarnieckiej-Skubina
Autor: Ewa Czarniecka-Skubina


Informacja o podręczniku Żywność pochodzenia zwierzęcego – wybrane zagadnienia z przetwórstwa i oceny jakościowej pod redakcją Danuty Jaworskiej
Autor: Danuta JaworskaNanocebulki węglowe oraz ich potencjalne zastosowanie w biomedycynie
Autor: Diana Małgorzata Bobrowska, Patrycja Olszyńska, Monika Imierska, Justyna Czyrko


Aktywność przeciwutleniająca tkanek podrobów kurcząt żywionych paszą wzbogaconą w selen i metioninę
Autor: Małgorzata Korzeniowska, Anna Pudło, Wiesław Kopeć


Ocena wybranych zwyczajów żywieniowych młodzieży licealnej
Autor: Agnieszka Orkusz, Monika Babiarz


Pakowanie mięsa drobiowego w modyfikowanej atmosferze
Autor: Agnieszka Orkusz


Losses of essential oils and antioxidants during the drying of herbs and spices. A review
Autor: Renata Prusinowska, Krzysztof Śmigielski


Budowa, właściwości i zastosowanie antocyjanów
Autor: Magdalena Szaniawska, Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk


Hemicelulazy – właściwości, otrzymywanie i zastosowanie
Autor: Marta Wesołowska-Trojanowska, Zdzisław Targoński


Dezynfekcja w zakładach mleczarskich
Autor: Maria Baranowska, Władysław Chojnowski, Hanna Nowak


Ocena poziomu świadomości konsumentów w zakresie migracji niepożądanych substancji chemicznych do żywności z opakowań i materiałów będących w kontakcie z żywnością
Autor: Marta Ciecierska


Wpływ temperatury na strukturę i barwę truskawek suszonych wybranymi metodami
Autor: Aleksandra Gołoś, Dariusz Piotrowski, Piotr Grzegory, Mariusz Wojnowski


Ocena właściwości celulolitycznych Cellulosimicrobium cellulans do biokonwersji polisacharydów słomy rzepakowej
Autor: Natalia Kordala, Małgorzata Lewandowska, Artur Kleina, Karolina Świątek


Rola przeglądów zarządzania w doskonaleniu jakości i bezpieczeństwa żywności, obsługi klienta oraz systemu zarządzania jakością w dwóch wybranych przedsiębiorstwach przemysłu żywnościowego
Autor: Tomasz Lesiów, Kamila Orzechowska-Przybyła, Alina Niewelt


Finansowy i ekonomiczny aspekt prowadzenia własnej winnicy
Autor: Alicja Mańka, Karolina Kosatka, Klaudia Dąbrowska, Renata Stańczyk, Małgorzata Krzywonos


Automatyczne linie uboju bydła i trzody chlewnej
Autor: Andrzej Okruszek, Teresa Skrabka-Błotnicka


Wykorzystanie fermentacji metanowej do zagospodarowania wybranych produktów odpadowych przemysłu spożywczego
Autor: Agnieszka Pilarska


Otrzymywanie etanolu ze słomy rzepakowej w procesie symultanicznej hydrolizy i fermentacji w systemie półciągłym
Autor: Karolina Świątek, Małgorzata Lewandowska, Andrzej Juszczuk, Natalia Kordala


Wpływ sposobu i czasu solenia oraz dojrzewania sera edamskiego na jego wybrane parametry jakościowe
Autor: Maria Wachowska, Marek Adamczak


Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Nauka – Praktyce pt. „Zastosowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych w przemyśle spożywczym”
Autor: Tomasz Lesiów, Ewa Biazik, Andrzej Okruszek

Przyspieszone badania trwałości wybranych barwników roślinnych
Autor: Adam Ekielski, Małgorzata Powałka, Tomasz Żelaziński


Akceptacja produktów żywnościowych na podstawie informacji na opakowaniach w zależności od wieku, wiedzy żywieniowej i płci konsumentów
Autor: Ewa Flaczyk, Agnieszka Charzyńska, Monika Przeor, Józef Korczak


Makuch słonecznikowy jako substrat do równoczesnej syntezy kwasu szczawiowego oraz enzymów celulolitycznych i ksylanolitycznych przez Aspergillus niger
Autor: Elżbieta Gąsiorek, Ewa Walaszczyk, Waldemar Podgórski


Zróżnicowanie wybranych wyróżników jakości mięsa świń z tuczu ukierunkowanego i standardowego. Wyniki wstępne”
Autor: Dominika Guzek, Iwona Wojtasik-Kalinowska, Agnieszka Wierzbicka, Dominika Głąbska


Przydatność przetwórcza i charakterystyka owoców jagody kamczackiej i jej przetworów
Autor: Joanna Kaniewska, Grażyna Gozdecka, Marek Domoradzki, Anna Szambowska


Optymalizacja procesu i elementów konstrukcji komory wędzarniczej z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi – modelowania CFD
Autor: Mariusz S. Kubiak, Marek Jakubowski, Włodzimierz Dolata


Postęp techniczny i technologiczny w produkcji słodu
Autor: Kamil Łacny, Małgorzata Janczar-Smuga


Zachowania konsumentów na rynku mięsa
Autor: Anna Marietta Salejda, Małgorzata Korzeniowska, Grażyna Krasnowska


Wartość odżywcza twarogu kwasowego otrzymanego z mleka zagęszczonego wyparnie oraz metodą ultrafiltracji (UF)
Autor: Krzysztof Siemianowski, Jerzy Szpendowski, Krzysztof Bohdziewicz, Piotr Kołakowski, Joanna Żylińska, Jacek K. Bardowski

Porównanie zawartości kadmu i ołowiu w mleku różnych gatunków zwierząt
Autor: Sylwia Bakuła, Renata Pietrzak-Fiećko, Elżbieta Tońska, Michalina Gałgowska, Jan Miciński


Ekologiczne aspekty produkcji oraz stosowania biodiesla
Autor: Wojciech Dąbrowski, Włodzimierz Bednarski


Instrumentalny test analizy profilu tekstury w badaniu jakości wybranych produktów spożywczych
Autor: Kamil Dolik, Mariusz S. Kubiak


Skrobia modyfikowana typu OSA w mikrokapsułkowaniu lipidów metodą suszenia rozpyłowego – stan badań
Autor: Ewa Domian, Ewa Świrydow, Jan Cenkier


Ocena metod oznaczania zawartości kwasu foliowego i folianów w sokach owocowych
Autor: Elżbieta Gujska, Marta Czarnowska, Joanna Michalak


Mycie w systemie CIP wybranych elementów instalacji przesyłowych
Autor: Sylwia Mierzejewska, Jarosław Diakun, Joanna Piepiórka-Stepuk, Marzena Zając


Znakowanie żywności pod względem wartości antyoksydacyjnej
Autor: Remigiusz Olędzki


Wykorzystanie pseudozbóż do wytwarzania piwa bezglutenowego
Autor: Tomasz Podeszwa


Wpływ kształtu otworu wlotowego kadzi wirowej na formowanie się stożka osadu zastępczego
Autor: Monika Sterczyńska, Marek Jakubowski, Aleksander Poreda


Współczesne opakowania dla przemysłu żywnościowego
Autor: Barbara Sykut, Konrad Kowalik, Paweł Droździel


Właściwości odżywcze i funkcjonalne oraz zastosowanie kazeinianów w przetwórstwie spożywczym
Autor: Jerzy Szpendowski, Krzysztof Siemianowski


Informacja o podręczniku pt. Technologia wędzenia żywności pod redakcją Edwarda Kołakowskiego
Autor: Zbigniew Duda

Wykorzystanie membran poliamidowych do otrzymywania koncentratu serwatki kwasowej
Autor: Fabian Dajnowiec, Paweł Banaszczyk, Lidia Zander, Maria Soral-Śmietana, Małgorzata Wronkowska


Charakterystyka i perspektywy wykorzystania Citrobacter spp
Autor: Agnieszka Drożdżyńska, Joanna Pawlicka, Katarzyna Czaczyk


Zastosowanie produktów ubocznych i odpadów w syntezie soforolipidów przez Candida bombicola
Autor: Ewelina Dzięgielewska, Marek Adamczak


Ocena możliwości wykorzystania bioodpadów na cele energetyczne
Autor: Jarosław Frączek, Tomasz Hebda, Bogusława Łapczyńska-Kordon


Wpływ czasu przechowywania na wybrane cechy jakościowe korzenia selera
Autor: Tomasz Hebda, Jarosław Frączek, Bogusława Łapczyńska-Kordon


Pompy ciepła – ekologiczne źródło energii odnawialnej
Autor: Władysław Leśniak, Małgorzata Janczar-Smuga, Waldemar Podgórski, Marcin Klinkowski


Wpływ warunków hodowli drożdży Yarrowia lipolytica na wydajność syntezy erytrytolu z glicerolu
Autor: Marta Marcinkiewicz, Piotr Juszczyk, Anita Rywińska, Waldemar Rymowicz


Wykorzystanie nefelometrów w identyfikacji procesu mycia w przepływie
Autor: Joanna Piepiórka-Stepuk, Sylwia Mierzejewska


Wpływ fermentacji alkoholowej na zmiany NNKT w pestkach z czarnej porzeczki jako surowcu odpadowym
Autor: Monika Sterczyńska, Mariusz S. Kubiak, Michał Starzycki


Wpływ parametrów obróbki ciśnieniowej na efektywność hydrolizy polisacharydów surowca lignocelulozowego
Autor: Magdalena Świątek, Małgorzata Lewandowska, Karolina Świątek, Włodzimierz Bednarski

Rola audytów wewnętrznych w doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kaliszu
Autor: Marta Byrka-Siewieja, Tomasz Lesiów


Wpływ zróżnicowanej wydajności polędwic sopockich na ich właściwości fizykochemiczne i jakość sensoryczną (badania modelowe)
Autor: Justyna Górecka, Marlena Gregorczyk, Tadeusz Szmańko


Aspekty techniczno-technologiczne suszenia miodu
Autor: Aleksandra Jedlińska, Katarzyna Samborska, Dorota Witrowa-Rajchert


Izolacja bakterii z rodzaju Clostridium zdolnych do konwersji glicerolu do 1,3-propanodiolu i wybór pożywki produkcyjnej do ich hodowli
Autor: Dorota Orczyk, Daria Szymanowska-Powałowska


Skład kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka krowiego pochodzącego z małych, indywidualnych gospodarstw z regionu Warmii i Mazur
Autor: Renata Pietrzak-Fiećko, Sylwia Kacprzak


Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności, możliwości ich kontroli oraz eliminacji
Autor: Sławomir Sitarz, Małgorzata Janczar-Smuga


Wybrane aspekty bezpieczeństwa żywnościowego województwa dolnośląskiego
Autor: Krystyna Szybiga, Tadeusz Miśkiewicz


Badanie składu chemicznego wysłodków buraczanych – produktu ubocznego przemysłu cukrowniczego
Autor: Paweł Wolak, Adrianna Złocińska


Recenzja książki pt. „Chemia środowiska”
Autor: Zbigniew Garncarek


Opinia o książce pt. „Zarządzanie jakością żywno- ści. Systemy, koncepcje, instrumenty”
Autor: Katarzyna Szczepańska