Historia

Czasopismo Nauki Inżynierskie i Technologie publikowane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od 2009 roku. Stanowi kontynuację serii Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wydawanego przez 40 lat pod nazwą Technologia. Od 2011 roku czasopismo ukazuje się jako kwartalnik, w którym zawarte są prace naukowo-badawcze i przeglądowe w języku polskim jak i angielskim. Publikowane są zarówno artykuły recenzowane jak i prace nierecenzowane (relacje z konferencji krajowych i zagranicznych, omówienia nowości wydawniczych) z zakresu technologii żywności i żywienia, technologii chemicznej, mikrobiologii, biotechnologii, towaroznawstwa oraz zapewnienia jakości i bezpieczeństwa  żywności. Od 2014 roku prace są przyjmowane i recenzowane w systemie elektronicznego naboru i recenzji SENIR. Każdy artykuł jest oceniany przez dwóch ekspertów ze wskazanej dziedziny. W 2016 roku czasopismo uzyskało 6 punktów na liście czasopism naukowych podanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.