Recenzenci

Joanna Katarzyna Banach – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Elżbieta Bombik – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Grażyna Bortnowska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Ewa Czarniecka-Skubina – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jolanta Czarnocińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Joanna M. Dziadkowiec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krzysztof Firlej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ewa M. Flaczyk – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Piotr Gębczyński – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Pasquale Giungato – University of Bari

Małgorzata Gniewosz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Marzena Jeżewska-Zychowicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Joanna Kawa-Rygielska – Uniewrsytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Małgorzata Kowalska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Grażyna Krasnowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wanda Kudełka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wacław Laskowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Monika Michalczuk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katarzyna M. Mikołajczyk-Bator – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Stanisław Mleko – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Aneta Ocieczek – Uniwersytet Morski w Gdyni

Maciej Oziembłowski – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Sabka Pashova – University of Economics – Varna

Magdalena Paździor – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Sławomir Pietrzyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Ryszard Polechoński – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Stanisław Popek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Julita Reguła – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Waldemar Rymowicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Barbara Sawicka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Antoni Szumny – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Maria Śmiechowska – Akademia Morska w Gdyni

Marta Tomczyńska-Mleko – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Angieszka Wierzbicka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Anna Winiarska-Mieczan – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ryszard Zieliński – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu